เทสโก้ โลตัส จัดจับคู่ธุรกิจเกษตรกรครั้งแรก ตั้งเป้ารับซื้อผลิตผล 150,000 ตันต่อปี
เทสโก้ โลตัส ประกาศจับคู่ธุรกิจเกษตรกร หนุนการทำผลผลิตให้ได้คุณภาพ และจะรับซื้อ 150,000 ตันต่อปี

ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี  มีโอกาสวิ่งเข้าหาจากการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ business matching เพื่อเป็นทางลัดในดำเนินธุรกิจให้ก้าวสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น

เกษตรกร ชาวสวนชาวไร่ ที่ไม่มีความถนัดในการทำธุรกิจ ก็ได้แต่เพียงสร้างผลผลิตให้ออกมามากที่สุดเพื่อป้อนตลาดหวังพึ่งพิงรายได้เลี้ยงปากท้อง ครั้นจะหาโอกาสที่มีผู้มาชี้แนะการทำสวน ทำไร่ ให้เป็น “Smart farmer” นั้นก็มีน้อยเต็มทน ทว่าก็ใช่ว่าจะไม่มี!

ล่าสุดเทสโก้ โลตัส จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะ สร้างโอกาสเพิ่มช่องทางขาย เสริมความเข้มแข็งทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP โดยเทสโก้ โลตัส จะเจรจารับซื้อผลผลิตโดยตรงกับเกษตรกร สำหรับจำหน่ายในร้านเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ

นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ กำลังบอกถึงคู่ค้าที่เทสโก้ฯ ต้องการ
นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ กำลังบอกถึงคู่ค้าที่เทสโก้ฯ ต้องการ

นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า กิจกรรมจับคู่ธุรกิจสำหรับเกษตรกร “GAP Business Matching” เทสโก้ โลตัส จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเลือกเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 40 คน จากจังหวัดต่างๆ มาร่วมให้ความรู้ถึงความต้องการของเทสโก้ โลตัส ในการรับซื้อผลผลิตเพื่อจำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งต้องมีมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง

“เนื่องจากในปีนี้เทสโก้ โลตัส มีความต้องการรับซื้อทั้งผักและผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น  เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผักและผลไม้ที่จำหน่ายให้กับลูกค้า เราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยทีมงานจากเทสโก้ โลตัส จะอธิบายถึงความต้องการ มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย และขั้นตอนในการร่วมเป็นคู่ค้าของเทสโก้ โลตัส ผ่านโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรตรง หรือ direct sourcing  ซึ่งมีเป้าหมายรับซื้อในปีนี้ 150,000 ตัน จากเดิมปีที่แล้ว 100,000 ตัน”

เทสโก้ฯ ไปดูแปลงปลูกเมล่อน ที่ จ.บุรีรัมย์
ไปดูแปลงปลูกเมล่อน ที่ จ.บุรีรัมย์

สำหรับเกษตรกรกลุ่มแรกที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า GAP จากจังหวัดร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ และนครราชสีมา  ซึ่งงานนี้ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมด้วย

นางสาวพรเพ็ญ กล่าวอีกว่า “เทสโก้ โลตัสได้เสนอรูปแบบและเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้า GAP ทั้งชนิด ปริมาณ และราคา ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจที่จะร่วมทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าให้กับ เทสโก้ โลตัส โดยทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการผลิตของเกษตรกร เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตร่วมกับเทสโก้ โลตัส และลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกร จากนั้นจะร่วมกันวางแผนการผลิตให้ได้ปริมาณ คุณภาพ และตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ส่วนการรับซื้อสินค้าเทสโก้ โลตัส จะเป็นผู้ตกลงราคากับเกษตรกรโดยตรง”

เกษตรกรปลูกเมล่อน ให้ความสนใจเต็มที่
เกษตรกรปลูกเมล่อน ให้ความสนใจเต็มที่

ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการผลิตเมล่อนของเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล่อน ที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งผลการประเมินพบว่า เกษตรกรยังขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนให้ได้คุณภาพ จากนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ จึงได้นัดเกษตรกรเพื่อพูดคุยหาแนวทางการผลิตเมล่อนให้ได้คุณภาพในเวลาถัดมา ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

เมื่อได้แนวทางการผลิตเมล่อนที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของเทสโก้ โลตัส แล้ว ก็จะมีการเจรจารับซื้อสินค้าและวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร

นางสาวพรเพ็ญ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า การจับคู่ธุรกิจให้กับเกษตรกรนี้ จะเป็นทางลัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อจะได้นำพาพวกเขาให้ก้าวเดินไปสู่การทำธุรกิจการเกษตร เป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ สร้างผลผลิตที่ตลาดต้องการได้อย่างแท้จริง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated