ดูงานเกษตรกาฬสินธุ์
คณะศึกษาดูงานถ่ายภาพร่วมกัน ที่เขื่อนลำปาว

เมื่อเร็วๆนี้ (8 ก.ค 59 ) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ รองประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจคนที่ 1 พร้อมด้วยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ รองประธานอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจเกษตรคนที่ 1 นายนรินทร์ พสุนธราธรรม อนุกรรมาธิการฯ ดร ธนิต  โสรัตน์  เลขาธิการและอนุกรรมาธิการฯ สภาปฏิรูปประเทศ พร้อมคณะ  ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อน โครงการ Esan Rice city (อีสานเมืองข้าว) โดยมี นายอำนวย ปะติเส นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษาคณะอนุฯ และ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ

รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขื่อนลำปาว
รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขื่อนลำปาว
ศึกษาแหล่งน้ำ...ต้นทุนสำคัญ
ศึกษาแหล่งน้ำ…ต้นทุนสำคัญ
หัวใจเดียวกัน...ใครเป็นใครดูกัน
หัวใจเดียวกัน…ใครเป็นใครดูกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้คัดเลือกพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เป็นต้นแบบ (Kalasin Model) ของเมืองอีสานเรื่องข้าว เพราะมีศักยภาพทั้งด้าน น้ำทีมีซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมาธิการเสนอแนวทางการขับเคลื่อน ต้นทางไปจนถึงปลายทาง อย่างเป็นระบบเปิดเป็นพื้นที่เรื่องข้าวครบวงจร ทั้งการวิจัย, การผลิต, การส่งเสริมการแปรรูปข้าวครบวงจร, การส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง, ครบวงในห่วงโซ่อุปทาน และให้ภาครัฐขับเคลื่อนพื้นที่โดยใช้เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายข้าวของประเทศ ซึ่งบริษัทฯที่มาร่วมลงทุนจะได้สิทธิ์พิเศษในการลดหย่อนภาษี โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะรวบรวมกลุ่ม เช่น เครือข่ายด้านขายข้าว, กลุ่มการทำนาข้าวแปลงใหญ่, กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเดิม (โรงสี), กลุ่มอุตฯใหม่ที่แปรรูปเรื่องข้าว ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (ข้าวเพื่อสุขภาพ) รวมทั้งอุตฯ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าข้าว เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร, การบริการ, ปัจจัยการผลิต(ปุ๋ย ยา) ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนพร้อมขานรับแนวทางการขับเคลื่อนครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯจะได้นำแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวมากลั่นกรองในขั้นตอนต่างๆ เพื่อเสนอต่อ สปท. เพื่อพิจารณาก่อนเสนอครม. ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated