“ฟอร์ด”พาลุยสวนพลับ ที่สถานีวิจัยดอยปุย เชียงใหม่...ดูงานปลูกพลับตำรับ ม.เกษตรฯ
ห่อลูกพลับ...เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

ไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึง …วันนี้ ฟอร์ด เรนเจอร์ 3.2 พาลุยสวนพลับ ที่ “สวนสองแสน” สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ได้พบกับอาจารย์นิภา เขื่อนควบ หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย และ อาจารย์บัวบาง ยะอูป หัวหน้าโครงการวิจัยพลับ ซึ่งให้การต้อนรับคณะของเราอย่างเป็นกันเอง

นักวิชาการผู้ดูแลสวนพลับสถานีวิจัยดอยปุย
กับ อาจารย์นิภา เขื่อนควบ หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย และ อาจารย์บัวบาง ยะอูป หัวหน้าโครงการวิจัยพลับ

ฟอร์ด เรนเจอร์ 3.2 พาเราขึ้นอุทยานดอยสุเทพ-ปุย ได้อย่างคล่องตัว ถึงจุดหมายปลายทางสวนพลับที่ใหญ่ที่สุด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างปลอดภัย แม้บางช่วงต้องตะลุยกับเส้นทางอันตราย ขึ้นเขา ลงดอย ลุยน้ำ ลุยโคลน แต่ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ

อาจารย์นิภา เขื่อนควบ เล่าว่า พลับ เป็นไม้ผลเมืองหนาวประเภทยืนต้นขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตดี ลำต้นมีผิวหยาบกร้าน ขรุขระ สีน้ำตาลแก่ ใบสีเขียวเป็นมัน รูปหัวใจ ดอกคล้ายระฆังสีเหลืองอ่อน มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ส่วนดอกกะเทยนั้นพบน้อยมาก ลักษณะผลมีหลายแบบ เช่น กลม กลมแบน กลมยาวคล้ายรูปกรวย ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เนื้อผลจะแข็งเมื่อสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม เมล็ดสีน้ำตาลแก่ พลับบางชนิดก็มีรสฝาด บางชนิดก็มีรสหวาน เป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น ดินที่เหมาะก็คือดินร่วนปนทรายควรเป็นกรดอ่อน ๆ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตดี

กำลังช่วยกันห่อลูกพลับ
นิสิตฝึกงาน ลุยห่อลูกพลับ

ช่วงนี้นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ไปฝึกงานบนสถานีวิจัยดอยปุย กำลังช่วยกันห่อลูกพลับ เนื่องจากเดือนนี้ผลพลับเริ่มมีสีนวลขึ้น พร้อมที่จะรับการห่อผล เพื่อป้องกันแมลงศัตรูเข้าทำลาย เช่น การกัดกินของตัวต่อป่า การจิกกินของนก การโฉบกินของค้างคาว หรือแม้แต่การแทะกินของกระรอก กระแต การดูแลรักษาช่วงนี้จึงถือว่าสำคัญมาก เพื่อจะให้ผลผลิต ออกมาสวยงามมีคุณภาพตามที่ต้องการ ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ พลับก็จะเริ่มสุก สามารถเก็บมารับประทานได้แล้ว

หัวหน้าสถานีดอยปุย กล่าวต่อไปว่า สำหรับแปลงพลับที่สวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่  เป็นพลับที่ชนะการประกวด 2 ปีซ้อน ในงานประกวดพันธุ์พลับของมูลนิธิโครงการหลวง  ซึ่งเป็นการประกวดพลับทั้งหมดของประเทศ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทพลับหวาน พันธุ์ Fuyu ประจำปี 2539 และได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ประเภทพลับหวานพันธุ์ Fuyu ประจำปีการศึกษา 2540

ผลพลับกำลังจะเริ่มสุกในไม่ช้า
ลูกพลับกำลังจะเริ่มสุกในไม่ช้า

พลับ สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ สำหรับพลับหวานพื้นที่ปลูกจะต้องมีความหนาวเย็นอย่างเพียงพอ โดยพื้นที่จะต้องมีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ในพื้นที่แห้งแล้งก็สามารถปลูกพลับได้ แต่ต้องมีเส้นทางคมนาคมขนส่งดี  เนื่องจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวพลับเป็นฤดูฝน และควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดงดีเพราะจำทำให้ผลมีสีสวย คุณภาพดี

สำหรับสถานีวิจัยดอยปุย เป็นสถานีวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2506 ตั้งอยู่บริเวณดอยสุเทพ-ปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยแปลงทดลอง 3 แปลง คือ สวนบวกห้า สวนสองแสน และสวนบุญรอด มีภารกิจในการสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง

พ.ศ. 2506 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขาขึ้น โดยเริ่มจากงานที่  ห้วยคอกม้า ดอยปุย จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำขึ้น และคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ ศ.เทียม คมกฤส เป็นประธานคณะอนุกรรมการ โดยเลือกพื้นที่ดำเนินการบริหารลุ่มน้ำห้วยแม่ไนเป็นลุ่มน้ำตัวอย่างการ ดำเนินงานจัดการลุ่มน้ำ

พ.ศ. 2508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้รศ.อรรถ บุญนิธี และ ศ.ปวิณ ปุณศรี คณาจารย์คณะเกษตร ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านพืชเน้นเกี่ยวกับไม้ผลยืนต้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นพืชที่มีคุณสมบัติทดแทนไม้ป่าในแง่ของการอนุรักษ์ ต้นน้ำลำธารได้ โดยใช้ชื่อโครงการว่า  โครงการศึกษาไม้ผล ในโครงการจัดการลุ่มน้ำห้วยแม่ไน จ.เชียงใหม่ ทำการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว เพื่อประโยชน์ในการหาทางส่งเสริมให้ชาวเขาได้ปลูกเป็นอาชีพ

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เสด็จฯ ไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาท ซื้อสวนผลไม้และใช้ชื่อว่า  สวนสองแสน  สืบมา จนปัจจุบันมีพื้นที่แปลงทดลอง 3 แปลง ดังนี้ คือ

1.สวนบวกห้า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 มีพื้นที่ทั้งหมด 39 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสถานีชื่อ  อาคารเทียม คมกฤส สโมสร บ้านรับรอง บ้านพักเจ้าหน้าที่และคนงาน ในส่วนของบริเวณแปลงทดลองทดลองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่จะประกอบไปด้วยอาคารห้องปฏิบัติการห้องเก็บพัสดุ โรงเรือนต่างๆ แปลงทดลองพืชล้มลุกและแปลงไม้ผลยืนต้น

2.สวนสองแสน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 119 ไร่ 2 งาน 2.5 ตารางวา โดยเป็นพื้นที่ซึ่งใช้เป็นแปลงทดลอง 74 ไร่ 1 งาน97.5 ตารางวา สวนนี้นับเป็นสวนประวัติศาสตร์ของการเกษตรบนที่สูงคือเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน “200,000 บาท (สองแสนบาท) ” เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อทรงสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาบนที่สูง เพื่อการ จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยจัดซื้อสวนผลไม้ของชาวบ้านเพื่อใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ในการวิจัย ณ สถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งต่อมาเรียกชื่อพื้นที่ดังกล่าวนี้ว่า สวนสองแสน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งถือเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกและแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพื้นที่ให้สนองพระราชดำริการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง    ปัจจุบันแปลงทดลองส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาทดลองการผลิตพลับและลิ้นจี่เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังจัดให้มีบ้านพักรับรอง บ้านพักคนงาน โรงเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับกระถาง

3.สวนบุญรอด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 สวนนี้มีพื้นที่ 25 ไร่อยู่ติดกับหมู่บ้านม้ง ดอยปุย โดยได้รับการบริจาคจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เดิมมีการปลูกไม้ผลยืนต้นต่างๆ เช่น บ๊วย ลิ้นจี่ และสาลี ปัจจุบันวางแผนผังแปลงใหม่เพื่อปลูกพลับสำหรับงานวิจัยและงานหารายได้ของสถานี

ขอบคุณ ฟอร์ด เรนเจอร์...พาลุยสวนพลับในครั้ง
ขอบคุณ ฟอร์ด เรนเจอร์…พาหนะพาลุยสวนพลับในครั้งนี้

สถานีวิจัยดอยปุย ตั้งอยู่ ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสนใจพักค้างแรมได้ ที่เบอร์โทร 0 53-21 1-142 ต่อ 13

(เรื่อง/ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา ขอบคุณ : ฟอร์ด เจนเจอร์ 3.2 ที่พาเราไปถึงจุดหมายปลายทาง)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated