“ปุฟเฟต์ผลไม้ 99 บาท” ...งานเทศกาลผลไม้ไทยตลาดไอยรา 9-20 มิถุนายน 2559
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (เสื้อสีม่วง) ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว งานเทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา และงานบุฟเฟต์ผลไม้ 99 บาท

จังหวัดปทุมธานีรับลูกโครงการ Amazing Thai Taste โปรโมตการทานผลไม้ตามฤดูกาลในงาน “เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ พรีเมี่ยมฟรุ๊ต ตลาดไอยรา พบกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การจำหน่ายผลไม้คุณภาพ และที่จะพลาดไม่ได้คือ…บุฟเฟต์ผลไม้เสิร์ฟแบบจัดเต็ม เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิตและจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ชวนชิมผลไม้ไทย
ผู้ว่าฯ ชวนชิมผลไม้ไทย…ข้างขวาผู้ว่าฯ คือคุณสุวัจ เดชเทวัญดำรง ประธานตลาดไอยรา

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ในโครงการ Amazing Thai Taste ที่มุ่งหวังให้ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 10 หรือ 12,000 ล้านบาทในปี 2559 จังหวัดปทุมธานีจึงร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตลาดไอยรา และหน่วยงานอื่นๆ จัดงาน ‘เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี’ ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต ตลาดไอยรา ในระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 รวมทั้ง สิ้น 12 วัน

บุปเฟต์ผลไม้ไทยตลาดไอยรา 99 บาท
แค่ทุเรียนหมอนทองสัก 1 พู ก็เกินคุ้มแล้วครับ

“การจัดงาน ‘เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี’ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและสร้างแบรนด์ผลไม้ไทยให้เป็น Premium Product ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและสร้างชื่อเสียงผลไม้ไทยให้เป็นรู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น ผมหวังว่าประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ จะหันมาบริโภคผลไม้ไทยกันมากขึ้น เพราะผลไม้ไทยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หวาน หอม อร่อย ทั้ง ยังมีคุณประโยชน์มากมาย นอกจากนี้ การจัดงานในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นฤดูกาลที่ผลไม้มีผลผลิตมาก จึงเท่ากับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตและกระจายรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง”

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกบูธจำหน่ายผลไม้คุณภาพตามฤดูกาล จำนวน 30 บูธ โดยคู่ค้าและเกษตรกรต่างนำผลไม้ไทยตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ ลิ้นจี่ มะละกอ กล้วยหอม ฯลฯ มาให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ลิ้ม ลองรสชาติ และอุดหนุนผลไม้กลับบ้านไปถ้วนหน้า ขณะเดียวกันก็มีผลไม้เกรดพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ แอปเปิ้ล สาลี่ (แพร์) องุ่น เมล่อน ฯลฯ เป็นทางเลือกในการบริโภค ส่วนไฮไลท์ของงานอยู่ที่บริการบุฟเฟต์ผลไม้ ซึ่งจัดเต็มเพื่อคนรักผลไม้ โดยเฉพาะในราคาพิเศษเพียง 99 บาทต่อคน

บุปเฟต์ผลไม้ไทยตลาดไอยรา 99 บาท
สื่อมวลชนมาร่วมงานเปิดตัวคับคั่ง…ชุดสีขาวคือ คุณวัจรินทร์ เดชเทวัญดำรง ทายาทเจ้าของตลาด
ตู้ผลไม้แบบปุฟเฟต์...เลือกได้เลย
ตู้ผลไม้แบบปุฟเฟต์…เลือกได้เลย

ด้าน นายสุวัจ เดชเทวัญดำรง ประธานกรรมการ บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการตลาดไอยรา ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงในจังหวัดปทุมธานี กล่าวเสริมถึงความพร้อมในการจัดงาน ทัง้ ในส่วนของสถานที่และคุณภาพของสินค้าว่า

“ประเทศไทยเราถือเป็นตลาดและศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมอาเซียน รวมทัง้ คุณภาพของผลไม้เราถือว่าดีที่สุดในภูมิภาคนี้ ตลาดไอยรามีความยินดีที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี ซึ่งเรามีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ที่กว้างขวาง สะอาดทันสมัย และที่จอดรถที่รองรับรถผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้เป็นจำนวนมาก อีกทัง้ เรายังเตรียมผลไม้ไทยตามฤดูกาลที่มีคุณภาพ ความสด และผลไม้นำเข้าที่ผ่านการคัดสรรทัง้ คุณภาพและรสชาติที่ดีมาให้บริโภคกัน ผมหวังว่าทุกท่านจะให้เกียรติมาเที่ยวชมงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต ตลาดไอยรา”

บุฟเฟต์ผลไทตลาดไอยรา 99 บาท
“อร่อยได้ไม่อั้น พลาดไม่ได้นะครับ/นะค่ะ”
ตู้ผลไม้แบบปุฟเฟต์...เลือกได้เลย
สถานที่จัดงานจะอยู่ในอาคารนี้

ทั้งนี้ “งานเทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี” จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 ตั้ง แต่เวลา 10.00-20.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2529 2630

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated