คณะผู้จัดงาน คณะกรรมการ ถ่ายภาพกับ ทีมสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้
คณะผู้จัดงาน และคณะกรรมการ ถ่ายภาพกับ ทีมสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้

ในที่สุด “ทีมสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต” ก็ข้ามถิ่นมาคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่จัดโดยวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2599 

ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (คนที่ 3 จากซ้าย) ผช.อธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (คนที่ 3 จากซ้าย) ผช.อธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
แสดงโชว์มโนราห์ในพิธีเปิดงาน
แสดงโชว์มโนราห์ในพิธีเปิดงาน โดยลูกหลานพัทลุง
ผอ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ มอบรางวัลเงินชดให้แก่ทีมชนะเลิศ
ผอ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ มอบรางวัลเงินสดให้แก่ทีมชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศนอกจากจะได้ครอบครองถ้วยประทานอันทรงเกียรติแล้ว ยังได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือทีมชาวเล จากแม่ขรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือทีมป่าพะยอม ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 3,000 บาท

ดร.ทัศนา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ดร.ทัศนา ศิริโชติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะกรรมการที่เข้าร่วมตัดสิน ประกอบด้วย คุณจำนง นิรังสรรค์ เชฟระดับโลกและในฐานะนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเชฟประเทศไทย  คุณอนุสรณ์ จันทมณี เชฟและเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอหาดใหญ่ และ นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร สอนอาชีพ” อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

โชว์แกงส้มปลาช่อนกับยอดมะขามอ่อน
ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นได้มีการโชว์แกงส้มปลาช่อนกับยอดมะขามอ่อน โดยทีมพ่อครัวจากภูเก็ต และคุณบัญชร จากสถานีวิทยุ มอ. ทำหน้าที่พิธีกร
คณะกรรมการกำลังทำหน้าที่
คณะกรรมการกำลังทำหน้าที่อย่างเข้มงวด
แต่ละทีมมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ
แต่ละทีมมีแนวคิดดีๆมานำเสนอ
ให้คะแนนกันอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนปรุงและหลังปรุง
ให้คะแนนกันอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนปรุงและหลังปรุง

การงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เว็บไซต์เกษตรก้าวไกลดอทคอม ฯลฯ

อาหารของทีมป่าพะยอม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อาหารของทีมป่าพะยอม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หน้าตาอาหารของแชมป์ในครั้งนี้
หน้าตาอาหารของแชมป์ในครั้งนี้
ถ่ายภาพร่วมกัน หลังการแข่งขันจบสิ้นลง
ถ่ายภาพร่วมกัน หลังการแข่งขันจบสิ้นลง

“ผมขอขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงานและผู้สนับสนุนทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 13 ทีม ที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์แบบของการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุงล่วงด้วยดี” ผอ.เทพรัตน์ จันทพันธ์  ผอ.วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated