พฤกษานนท์ 59... เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ 2-6 มิถุนายน 2559
นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (คนที่ 2 จากซ้าย) นำทีมแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59”

นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59” ขึ้น โดยมีนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และนายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ จ.นนทบุรี ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าลูกหลานชาวนนท์จำนวนไม่น้อยยังคงรักษาวิถีชีวิตและพื้นที่เกษตรกรรมไว้ในชุมชนที่กำลังเติบโตเป็นที่อยู่อาศัย ปรับตัวมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่ดีแม้พื้นที่เล็กน้อย โดยอาศัยภูมิปัญญาและความเฉลียวฉลาดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผสมกับความตั้งใจ ความสนใจ ความเป็นคนหัวก้าวหน้า ทำให้ลูกหลานชาวนนท์หลายคนพยายามศึกษา ค้นคว้าแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนสามารถพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับสายพันธุ์ใหม่ๆ และการเลือกใช้วัสดุปลูก การเปลี่ยนถ่ายกระถางบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเทคนิคการบำรุงรักษาที่ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรีมีคุณภาพมาตรฐานแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นๆ และในงานครั้งนี้ จะมีการประมูลทุเรียนนนท์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559

คณะผู้จัดพฤกษานนท์ 59...ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะผู้จัดพฤกษานนท์ 59…ถ่ายภาพร่วมกัน

นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 59” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี และส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ดีตามหลักวิชาการ รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติในชีวิตประจำวันและเทศกาลต่างๆ โดยได้พัฒนากิจกรรมขึ้นเป็นการแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ภายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

แถลงข่าว พฤกษานนท์ 59
สีสันวันแถลงข่าว
 1. การโชว์ศักยภาพไม้เด่นและไม้หายากจังหวัดนทบุรี ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในรูปแบบทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา สร้างสีสันเป็น High Light ของงานให้กับผู้มาเยี่ยมชมงานและให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 2. การจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 12 ร้านค้า จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งมีทั้งไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ตกแต่งสวน ไม้แปลกหายาก พืชผักจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
 3. การสาธิตเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาธิตการขยายพันธุ์มะนาว สาธิตการจัดสวนถาด สาธิตการห่อกระถางด้วยกระดาษสาเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ สาธิตการเสียบยอดชวนชม สาธิตการพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ
 4. การประกวดต่างๆ ได้แก่
หน้าวัว วันแถลงข่าวพฤกษานนท์ 59
ดอกหน้าวัว มีประกวด 2 ประเภท
 • การประกวดจัดสวนโชว์ศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เด่น ไม้แปลก ไม้หายาก จำนวน 6 สวน แบบดิสเพลย์ (Display)
 • การประกวดชวนชม จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทไม้พุ่มสี 2) ประเภทโซโครทรานั่ม 3) ประเภทราชินี 4) ประเภทบอนไซด์
 • การประกวดจัดสวนถาด จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทสวนชื้น ขนาดถาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว 2) ประเภทสวนแห้ง ขนาดถาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว
 • การประกวดจัดสวนในกระเช้า ขนาดกระเช้าเส้นผ่าศูนย์กลางของกระเช้าไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว
 • การประกวดโกสน จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทใบกลม 2) ประเภทใบกลาง 3) ประเภทใบยาว 4) ประเภทใบตรี 5) ประเภททรงพุ่ม
 • การประกวดอโกลนีมา จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทโคชิน + ชาววัง (กอ) 2) ประเภทโพธิสัตว์ + ชาววัง (กอ) 3) ประเภทไม้ก้านขาว (กอ) 4) ประเภทไม้ขอบ (กอ)
 • การประกวดหน้าวัวใบ จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทเศรษฐีเงินหนา ขนาดกระถางไม่เกิน 10 นิ้ว และขนาดกระถางไม่เกิน 15 นิ้ว และประเภทโชคเก้าชั้น ขนาดกระถางไม่เกิน 10 นิ้ว และขนาดกระถางไม่เกิน 15 นิ้ว
ต้นพันธุ์ทุเรียนนนท์ นำมาโชว์วันแถลงข่าว
ต้นทุเรียนนนท์ นำมาโชว์วันแถลงข่าว…และในงานนี้จะมีประมูลทุเรียนนนท์ด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และประชาชนผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมชมงาน เลือกซื้อสินค้า ไม้ดอกไม้ประดับ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตลอดจนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติในการสาธิตเพิ่มมูลค่า ไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ พฤกษานนท์ 59” ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสพลาซ่า เวสต์เกส อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร 02-5916772, 087-0395036 (คุณจิราภรณ์), 087-9734987 (คุณประภาศิริ) และ 081-8433271 (คุณชัยพร)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated