ตรุษจีนปีนี้ “มะพร้าวน้ำหอม” ขึ้นแท่นของไหว้สุดฮอต เทสโก้ โลตัส พาสื่อมวลชนบุกสวนมะพร้าวน้ำหอม ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตามรอยโครงการประชารัฐ เพื่อดูกระบวนการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรตั้งแต่การปลูกยันเก็บเกี่ยวผลผลิต เจ้าของสวนเผยยอดขายตรุษจีนปังมาก…พุ่ง 3 เท่าตัว

นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส เน้นการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรไทย  ส่งเสริมนโยบายประชารัฐ สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย  เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาสินค้าคุณภาพดีและมีความปลอดภัยร่วมกัน  ซึ่งในปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมที่ขายในเทสโก้ โลตัส เรารับซื้อจากบริษัทเอแอนด์เจ ผลไม้ไทย ซึ่งเป็นคู่ค้ากับเทสโก้ โลตัสมาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2558

“สิ่งสำคัญสำหรับมะพร้าวน้ำหอมคือการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเอแอนด์เจฯ ได้ GAP HACCP มาแล้ว แต่เมื่อมาเป็นคู่ค้ากับเทสโก้ โลตัส เราได้ร่วมกันพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม ทั้งการพัฒนานวัตกรรมสินค้า โดยอาศัยข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การพัฒนาลักษณะมะพร้าวให้ตรงความต้องการของตลาด  ซึ่งมีทั้งแบบควั่น เจีย หัวโต วุ้นในลูกมะพร้าว ฯลฯ”

ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกร ประมาณ  120,000 ลูกต่อสัปดาห์  เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนถือเป็นฤดูขาย มะพร้าวน้ำหอม เป็นที่ต้องการของตลาด  เป็นของไหว้ประเภทผลไม้ที่ขาดไม่ได้ เพราะมีความหมายดี สื่อถึงการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นในช่วงเทศกาลมะพร้าวน้ำหอมจึงมียอดขายมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า

ายสรรค์ชัย ปวุติภัทรพงศ์ กรรมการ  บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัดเจ้าของสวนและผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ส่งขายให้กับเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  “ปัจจุบันส่งมะพร้าวน้ำหอมให้เทสโก้ โลตัส 3 รูปแบบ คือ มะพร้าวควั่น มะพร้าวเจีย และมะพร้าวหัวโต โดยยอดที่จัดส่งในรอบปี 2558 คือ 1.2 ล้านลูก รูปแบบที่ขายดีที่สุดคือ มะพร้าวควั่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมียอดขายมากกว่าปกติถึง 3 เท่าตัว  เพราะมะพร้าวน้ำหอม เป็นหนึ่งในของไหว้ที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งปกติเทสโก้ โลตัส รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมประมาณสัปดาห์ละ 30,000 – 40,000 ลูก แต่ช่วงเทศกาลตรุษจีน จะรับซื้อเพิ่มขึ้นถึงสัปดาห์ละมากกว่า 100,000 ลูก”

พาลุยสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี01

“การบริโภคมะพร้าวเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นตลาดบริโภคมะพร้าวสด หรือตลาดน้ำมะพร้าวแปรรูปบรรจุขวด ที่ผ่านมาเราจำหน่ายในประเทศ 40% และต่างประเทศ 60% ซึ่งการมาเป็นคู่ค้ากับเทสโก้ โลตัส ทำให้เราได้เรียนรู้มาตรฐานหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการปลูกตามความต้องการของตลาด ร่วมกับเทสโก้ โลตัส และลูกสวน ที่มีอยู่กว่า 45 สวน หรือราว 1,000 ไร่ และเฉพาะเอแอนด์เจฯ มี 700ไร่ เป็นการช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นหรือขาดตลาด”

สำหรับมาตรฐานด้านคุณภาพตามมาตรฐานที่เทสโก้ โลตัส กำหนด เช่น ขนาด น้ำหนัก รูปทรง รอยช้ำแดง ค่าความหวาน เป็นต้น “การร่วมมือกันเช่นนี้ ทำให้ชาวสวนของเรา ยิ้มได้ เพราะมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น” คุณสรรค์ชัย กล่าวย้ำ

นางสาวพรเพ็ญ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความน่าสนใจของการพัฒนาร่วมกันกับคู่ค้ารายนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเก็บผลผลิตด้วยวิธีการลากลงร่องสวน ที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ช่วยให้ผลผลิตที่ได้มีรอยช้ำน้อย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย โดยสุ่มตรวจสารฟอกขาวตลอด ซึ่งจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้ ไม่เพียงเท่านั้น เทสโก้ โลตัส และชาวสวนยังวางแผนที่จะพัฒนาคุณภาพร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดอีกด้วย

“สิ่งสำคัญที่สุดในความร่วมมือกับคู่ค้าและเกษตร เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการตลาด สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด”

ทั้งนี้ แหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของประเทศไทยที่ให้รสชาติของมะพร้าวน้ำหอมหวานอร่อยไม่เหมือนใคร อยู่ใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม ปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่เขตอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จะได้รับความนิยมมากที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated