สื่อเกษตรฯจัดให้ “เลี้ยงปลาหมออย่างไรให้รวย” 30 เมษายนนี้

หลังจากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร จ.ชุมพร สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมงได้ทำการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอมาตั้งแต่ พ.ศ.2546-2554 จนประสบผลสำเร็จได้ปลาที่เจริญเติบโตได้ดีกว่าพันธุ์ปลาหมอไทยทั่วไปที่เลี้ยงในจังหวัดอื่นๆ และได้ตั้งชื่อใหม่ว่าปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” โดยมีให้มีคุณลักษณะที่เด่นพิเศษในด้านการเจริญเติบโต เลี้ยงง่าย และให้ผลผลิตสูง ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์กรมประมงที่จะเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยง ปรากฏว่าได้มีเกษตรกรหลายพื้นที่นำไปเลี้ยงสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี บางพื้นที่ปลาหมอไทยสายพันธุ์ชุมพร1 กำลังจากกลายเป็นปลาเศรษฐกิจในพื้นที่หลายจังหวัด เนื่องรสชาติอร่อย สามารถทำอาหารได้หลายอย่าง ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆได้มีการเสนอข่าว ทำให้เกษตรกรสนใจสอบถามข้อมูลที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

ตามข้อมูลของกรมประมง ระบุว่า ผลการทดลองเลี้ยงในบ่อพลาสติกที่ศูนย์วิจัยฯที่ชุมพร และในกระชังของเกษตรกรเพื่อทดสอบสายพันธุ์ ปรากฏว่าปลาหมอที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกให้ผลผลิต 74.03% และในกระชังของเกษตรกรให้ผลผลิตสูงถึง 76.52% ซึ่งมากกว่าปลาหมอไทยสายพันธุ์เดิมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรอีกทั้งแจกจ่ายพันธุ์ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 ให้กับเกษตรกรในหลายช่องทาง และตามที่สมาชิกของสมาคมฯ ไปทำข่าวหลายพื้นที่พบว่า ปลาหมอไทยสายพันธุ์ชุมพร 1 ในบ่อดินมีพื้นที่ 1 ตารางเมตร ปล่อยปลาได้ 35-50 ตัวเลี้ยง 4 เดือนได้ขนาด 5-6 ตัว/1 กิโลกรัมขายได้ในราคาขายส่งกิโลกรัมละ 80-100 บาทในท้องตลาดขายในราคา กิโลกรัมละ 140-150บาท ถือว่าเป็นรายได้ที่น่าสนใจ

เลี้ยงปลาหมอ01จากการสอบถามนายสุเทพ ปั่นติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และผู้ทรงคุณวุฒิ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ด้านประมง ที่รวบรวมสมาชิกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมารวมกลุ่ม หันมาเลี้ยงปลาหมอไทยเลือกสายพันธุ์ “ชุมพร 1” ครบวงจร ปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ครั้งเลี้ยงในพื้นที่บ่อดินขนาด 180 ตารางเมตร ขุดลึก 80 เซนติเมตร ที่บ้านกลางพัฒนา ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปล่อยพันธุ์ปลา 1 หมื่นตัว เลี้ยงได้ 4 เดือนได้ตัวขนาด 6-7 ตัวต่อกิโลกรัม สามารถขายได้ 7-8 หมื่นบาท หักต้นทุนกำไรเกินครึ่ง ปัจจุบันเพิ่มที่เลี้ยงทั้งหมด 15 บ่อ ในพื้นที่กว่า 2 ไร่รายได้ปีละหลักล้านบาท

เพื่อเป็นเสนอข้อมูลที่เป็นจริงว่า การเลี้ยงปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 มีรายได้ดีจริงหรือไม่ทางสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยจะสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เลี้ยงปลาหมอไทยชุมพร 1 อย่างไรให้รวย..?”  ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเกษตรกรจะได้นำความรู้นำไปประกอบการตัดสินใจว่าที่จะเลี้ยงปลาหมอไทยสายพันธุ์ชุมพร1 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่หรือไม่อย่างไร

“ภายในงานจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงปลาหมอไทยสายพันธุ์ชุมพร1 และตัวแทนผู้รับซื้อจะให้ความรู้ในทุกมิติ โดยจะเชิญตัวแทนกรมประมงให้พูดแนวนโยบายในการเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง และลักษณะเด่นของปลาหมอไทยชุมพร 1 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพูดถึงการดูแลและป้องกันโรคอย่างไรให้ปลอดภัย ส่วนเกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงปลาไทยชุมพร 1 จะเล่าถึงเทคนิคการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาหมอไทยชุมพร1 อย่างมืออาชีพ และตลาดไทจะเล่าถึงลักษณะของปลาหมอไทยชุมพร 1 ที่ตลาดไทต้องการ เป็นต้น” คุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าว

สนใจสอบถามที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โทร.0-2940-5425-6 และ 08-6340-1713 รายละเอียดติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ และ Facebook สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย หรือเว็ปไซด์ thaiagrinews.net และ kasetkaoklai.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated