วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
แท็ก โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม

แท็ก: โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช

เทดฟันด์ ชู “โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม” ช่วยเกษตรกรพัทลุงแปรรูปพืชผลทางการเกษตร

เทดฟันด์ ชู “โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม” ตอบโจทย์ BCG Model ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ...

ข่าวที่น่าสนใจ