วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019
แท็ก แก๊งค์ลักลอบส่งออกต้นพันธุ์ทุเรียน

แท็ก: แก๊งค์ลักลอบส่งออกต้นพันธุ์ทุเรียน

ต้นพันธุ์ทุเรียนไทย อย่าให้ใครลักลอบ!

เกษตรฯ รุกปราบ “แก๊งค์ลักลอบส่งออกต้นพันธุ์ทุเรียน” คุก 3 ปี

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้รับ รายงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคิรีขีนธ์ว่า มีการเปลี่ยนการขนถ่ายพันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี 2518 ...

ข่าวที่น่าสนใจ