วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 17, 2019
แท็ก นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร

แท็ก: นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร

อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว ภายหลังเป็นเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 รุ่นที่...
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.จัดอบรมผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 2561 “เจาะลึกการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์”

นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง...

ข่าวที่น่าสนใจ