เจียไต๋ เร่งเดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ผนึกกำลังป้องกันโควิด-19 ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ
เจียไต๋ เร่งเดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ผนึกกำลังป้องกันโควิด-19 ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2564บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เร่งเครื่องเดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) สเปรย์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจำนวน 1,800 ลิตร ให้กับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ โดยมี แพทย์หญิงณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภาวะวิกฤต ภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เจียไต๋ เร่งเดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ผนึกกำลังป้องกันโควิด-19 ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพฯโดยสำนักอนามัย กรุงเทพฯ จะนำสเปรย์ไอโซลเทคที่ได้รับมอบจากโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงภายในชุมชน ตลาดสด และจุดตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและเสริมเกราะป้องกันให้กับสังคม ทั้งนี้ เจียไต๋จะยังคงดำเนินโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” อย่างต่อเนื่อง ผ่านการผนึกกำลังกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้คนในสังคมไทย ให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในท้ายที่สุด

4 i-Sol tech

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated