“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”
“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”

สยามคูโบต้า สานต่อพลังใจ ส่งมอบความห่วงใย สร้างไออุ่นให้พี่น้องประชาชน ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว  4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ พร้อมส่งมอบเสื้อแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านชุมชนและสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว ที่เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสยามคูโบต้าที่เราได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวสู่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งการดำเนินงานของสยามคูโบต้าตลอดระยะเวลา 42 ปี เราไม่เพียงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของสยามคู

“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”
“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”

โบต้าด้วย

“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้าได้แบ่งปันความอบอุ่น ไปยังพี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน และเกษตรกร ที่ขาดแคลนเสื้อกันหนาวเมื่ออากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม จังหวัดละ 2,500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว พร้อมกันนี้ ยังได้รับร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภายใต้โครงการ “คูโบต้าพร้อม” อาทิ มอบอุปกรณ์ป้องกันและตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น

“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังร่วมกับกองทัพบกเป็นปีที่ 7 โดยมณฑลทหารบกในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาว พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมมอบเสื้อกันหนาว โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และสิ่งสำคัญคือการได้เห็นรอยยิ้ม และความสุขของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความอบอุ่นจากเสื้อกันหนาวที่สยามคูโบต้าได้นำไปมอบให้ ถือเป็นความภาคภูมิใจในการดำเนินโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว”“สยามคูโบต้า” สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ 4 จังหวัด เหนือ-อีสาน มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21”

นอกจากนี้ ในปีนี้สยามคูโบต้ายังได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. โดยส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติมด้วย สยามคูโบต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เสื้อกันหนาวที่ได้นำมามอบให้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความอบอุ่น และกำลังใจ ตลอดจนบรรเทาความหนาวให้แก่พี่น้องประชาชน เยาวชน และเกษตรกร และเรามุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเช่นนี้ตลอดไป”พลังใจสู้ภัยหนาว2020 (14)

จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 21 วันนี้สยามคูโบต้าได้บรรเทาความหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 140,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ พร้อมมุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated