“สยามคูโบต้า” วางแนวทาง 3 ระยะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด
“สยามคูโบต้า” วางแนวทาง 3 ระยะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด

สยามคูโบต้า วางแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมออกแคมเปญช่วยเหลือเกษตรกรดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรหลังน้ำลด ล่าสุดจัดกิจกรรม Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” นำทีมพนักงานจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตรจากสยามคูโบต้าลุยปรับสภาพพื้นที่หลังน้ำลด ทำความสะอาดชุมชน บ้านเรือน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการมอบกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และคณะสื่อมวลชน นำจิตอาสากว่า 100 คน เดินทางไปยังชุมชนบ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะ อาทิ วัด ถนน โรงเรียน เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนบ้านคูเดื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงเข้าเยี่ยมเยียนน้องๆ นักเรียน เพื่อมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน และจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส สื่อสารองค์กร (คนขวา) นำทีมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด
นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส สื่อสารองค์กร (คนขวา) นำทีมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด

นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตลอด 40 ปี สยามคูโบต้าตระหนักถึงความสำคัญในการมุ่งมั่นตอบแทนสังคม ทั้งด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม การศึกษาและเยาวชน ซึ่งการบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ สยามคูโบต้าเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี จึงได้วางแนวทางการช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม
นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม

ระยะที่ 1 ฟื้นฟูระยะเร่งด่วน สยามคูโบต้าได้เร่งนำถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,100 ชุด มามอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอุบลในช่วงน้ำท่วมสูงโดยได้นำเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 14 เครื่อง เพื่อช่วยระบายน้ำในจุดท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 ซึ่งเป็นผลผลิตจากคูโบต้า ฟาร์ม จำนวน 1.1 ตัน ให้กับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วม“สยามคูโบต้า” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด

ระยะที่ 2 ด้านฟื้นฟูด้านสังคม ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” สยามคูโบต้าเองมีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรจึงได้นำเครื่องจักรกลฯ มาช่วยปรับสภาพพื้นที่ ตลอดจนนำพนักงานจิตอาสาจากสยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายกว่า 50 คน พร้อมใจลงพื้นที่เข้าฟื้นฟูหลังน้ำลดทำความสะอาดชุมชน บ้านเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัย

“สยามคูโบต้า” วางแนวทาง 3 ระยะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด
“สยามคูโบต้า” วางแนวทาง 3 ระยะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด

สำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนบ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม แบ่งเป็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ฟื้นฟูพัฒนา พื้นที่ในชุมชน โดยการร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน และจุดที่ 2 ปรับพื้นที่บริเวณถนนในชุมชน โดยนำแทรกเตอร์ จำนวน 3 คัน ได้แก่ แทรกเตอร์ติดบุ้งกี๋ และแทรกเตอร์ติดใบมีดดันดิน เพื่อเคลียร์พื้นที่และขนย้ายขยะและเศษกิ่งไม้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องในชุมชน กรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจิตอาสา

และในโอกาสนี้ ยังได้มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนรวมถึงชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ เยาวชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสทางด้านการศึกษา แบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน ตลอดจนเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือลำดับต่อไปคือระยะที่ 3 เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร สยามคูโบต้าได้จัดทำแผนเพื่อประสานงานกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีคัดเลือกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการปลูกข้าว ด้วยเครื่องหยอดข้าว และเมล็ดพันธุ์ กข79 จากคูโบต้า ฟาร์ม โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,000 ไร่ ในพื้นที่อําเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอใกล้เคียง ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากกิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว สยามคูโบต้ายังได้จัดแคมเปญร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น บริการโมบายเซอร์วิส ฟรีค่าแรง และส่วนลดค่าอะไหล่ 50 % ซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สามารถสอบถามได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้าน“สยามคูโบต้า” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด

ซึ่งแผนการช่วยเหลือทั้ง 3 ระยะนี้ สยามคูโบต้าตั้งเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว และเป็นอีกหนึ่งพลังที่ส่งต่อให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยได้มีกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated