ครบทุกมิติ!! ม.รังสิตนำร่อง เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์
ม.รังสิตนำร่อง เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์

ศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลังจากได้ศึกษาพืชกัญชา ทั้งเอกสารต่างประเทศ และในประเทศ ทุกมิติ ทั้งสายพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก ดูแล รวมทั้งสรรพคุณด้านการแพทย์ พบว่า ภาพรวมมีข้อดีหลายประการ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมป้อนตลาดอาชีพในประเทศและต่างประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างมาก “หลักสูตรของเรามีตั้งแต่อาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์อย่างไรให้สารออกฤทธิ์ทุกครั้ง และปลูกอย่างไรให้ดอกกัญชามีสีสวย รวมทั้งผลิตภัณฑ์พันธุ์กัญชาตัวเมียอย่างไร เราจะสอนทุกมิติ เพื่อผลิตบุคลากรให้ได้คุณภาพสู่สังคมต่อไป” รศ.ดร.บัญญติ กล่าว และว่า หลักสูตรการสอนดังกล่าวจะรับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติสำเร็จกาศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต-สายศิลป์และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

เปิดแล้ว ม.รังสิตนำร่อง เปิดกัญชาศาสตร์
ศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated