เผาทิ้ง! กิ่งพันธุ์ส้มโอ 4 หมื่นกิ่ง เตรียมลักลอบส่งออก...ด่านเชียงแสน แม่น้ำโขง

กรมวิชาการเกษตร สกัดกิ่งพันธุ์ส้มโอเตรียมลักลอบส่งออก ชี้เป็นพืชสงวนตามกฎหมายพันธุ์พืช ห้ามส่งออกส่วนขยายพันธุ์ สั่งอายัดพร้อมเร่งตรวจสอบ พบผิดกฏหมาย เผาทำลายทันทีกว่า 4 หมื่นกิ่ง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เสื้อน้ำเงิน
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เสื้อน้ำเงิน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ด่านตรวจพืชเชียงแสนกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งเบาะแสว่าอาจมีการลักลอบขนกิ่งพันธุ์ส้มโอ ซึ่งเป็นพืชสงวนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ห้ามมิให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงได้ประสานงานร่วมกับตำรวจภูธรเชียงแสน กองร้อยทหารพรานที่ 3103 และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปปข.) ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีผู้นำกิ่งพันธุ์ส้มโอ ประมาณ 45,000 กิ่ง มากองไว้ริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง คาดว่าจะเป็นการเตรียมลักลอบส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากบริเวณจุดที่วางกิ่งพันธุ์ส้มโอดังกล่าวเตรียมเป็นพื้นที่สำหรับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเชียงแสนจึงได้ดำเนินการอายัดกิ่งพันธุ์ส้มโอไว้ทั้งหมด เพื่อรอให้เจ้าของกิ่งพันธุ์ส้มโอนำหลักฐานมาแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งหากพ้นกำหนดจะได้นำเก็บรักษาไว้ ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน และเจ้าหน้าที่ได้ลงรายงานประจำวันแจ้งเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

เผาทิ้ง! กิ่งพันธุ์ส้มโอ 4 หมื่นกิ่ง เตรียมลักลอบส่งออก...ด่านเชียงแสน แม่น้ำโขงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชเชียงแสน ดำเนินการจัดส่งกิ่งพันธุ์ส้มโอไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ดำเนินการคัดแยกกิ่งพันธุ์ส้มโอ พบมีกิ่งพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3,500 กิ่ง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 41,500 กิ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ด่านตรวจพืชเชียงแสนจึงได้ดำเนินการขออนุมัติเพื่อเผาทำลาย  

เผาทิ้ง! กิ่งพันธุ์ส้มโอ 4 หมื่นกิ่ง เตรียมลักลอบส่งออก...ด่านเชียงแสน แม่น้ำโขงหากผู้ใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการลักลอบขนกิ่งพันธุ์ส้มโอ ซึ่งเป็นพืชสงวนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ซึ่งห้ามผู้ใดส่งออกส่วนขยายพันธุ์ของพืชสงวนไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้น ผลส้มโอ เมล็ดที่ติดไปกับผลส้มโอ ขอให้แจ้งที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

เผาทิ้ง! กิ่งพันธุ์ส้มโอ 4 หมื่นกิ่ง เตรียมลักลอบส่งออก...ด่านเชียงแสน แม่น้ำโขง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated