กรมวิชาการเกษตรร่วมอนุรักษ์ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า
กรมวิชาการเกษตรร่วมอนุรักษ์ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า

กรมวิชาการเกษตรร่วมอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ จัด “พิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สานต่องานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้จัดงาน “พิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการสานต่องานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ที่เป็นพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่กับธรรมชาติต่อไป ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ โดยการอนุรักษ์ รวบรวม ขยายพันธุ์ และปลูกพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากจังหวัดกระบี่

กรมวิชาการเกษตรร่วมอนุรักษ์ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า

การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า จำนวน 1,500 ต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเป็นพันธุ์กล้วยไม้ป่าท้องถิ่นภาคใต้ที่หายาก โดยเฉพาะพันธุ์เหลืองกระบี่ที่ถือได้ว่าเป็นพันธุ์กล้วยไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ในปัจจุบันมีจำนวนลดลงไปจากธรรมชาติจนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงสนองแนวทางพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในด้านการสนับสนุน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ เกิดจิตสำนึก มีความรัก และหวงแหนทรัพยากรพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ให้ยังคงอยู่คู่กับผืนป่าจังหวัดกระบี่และประเทศไทยสืบไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated