ลูกเดียว 8 แสนบาท ทุเรียนนนท์ แพงข้ามโลก
ลูกเดียว 8 แสนบาท ทุเรียนนนท์ แพงข้ามโลก

นนทบุรี สร้างสถิติใหม่ราคาประมูลทุเรียนนนท์แพงที่สุดในโลก ผลละ 8 แสนบาท ในงานมหกรรมทุเรียนนนท์ รวมยอดประมูลมอบองค์กรการกุศลรวม 2,890,000 บาท …ปรากฎการณ์ครั้งนี้ อาจเรียกว่าทุเรียนนนท์แพงข้ามโลกก็ว่าได้

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จัดกิจกรรมประมูลทุเรียนนนท์ ในงานมหกรรมทุเรียนนนท์ NONTHABURI THE KING OF DURIAN นำรายได้จากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้องค์กรการกุศลในจังหวัดนนทบุรี รวมยอดการประมูล 2,890,000 บาท พร้อมสร้างสถิติการประมูลทุเรียนนนท์ใหม่ ราคาแพงที่สุดในโลกผลละ 8 แสนบาท

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ ภรรยา กับบรรดานางงามที่มาร่วมในพิธีเปิดประมูลทุเรียนนนท์ ในครั้งนี้
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ ภรรยา กับบรรดานางงามที่มาร่วมในพิธีเปิดประมูลทุเรียนนนท์ ในครั้งนี้

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยภายหลังการประมูลทุเรียนนนท์ในงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ว่าในปีนี้ทุเรียนนนท์ที่นำมาประมูลมีจำนวน 9 ผล จาก 4 สวนชื่อดังของจังหวัดนนทบุรี คือสวนป้าต้อย-ลุงหมู สวนอภิรัญญา สวนนิพา และสวนณัฐธิดา แบ่งเป็นพันธุ์หมอนทองจำนวน 6 ผล พันธุ์สาวน้อย จำนวน 1 ผล และพันธุ์ก้านยาว จำนวน 2 ผล ซึ่งในปีนี้จังหวัดนนทบุรีมีผลผลิตทุเรียนเพียง 900 ผล ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะพันธุ์ก้านยาวซึ่งถือเป็น KING OF DURIAN นั้น ในปีนี้มีผลผลิตทั้งจังหวัดเพียง 52 ผลเท่านั้น และก่อนหน้านี้เนื่องจากมีฝนตกทำให้ทุเรียนก้านยาวของนนทบุรีแก่เร็ว และเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว ดังนั้น ทุเรียนก้านยาวที่นำมาประมูลในปีนี้จึงนับเป็นสองผลสุดท้ายของสุดยอดทุเรียนนนท์ในปีนี้ และถือเป็นไฮไลท์ของการประมูล โดยรายได้จากการประมูลทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้องค์กรการกุศล 7 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์)

เงินที่ประมูลได้จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล
เงินที่ประมูลได้จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งนี้ การประมูลทุเรียนนนท์ทั้ง 9 ผลในปีนี้ ทุเรียนที่ประมูลได้ราคาแพงที่สุดคือ ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จากสวนณัฐธิดา ในราคา 800,000 บาท ทำลายสถิติราคาประมูลทุเรียนนนท์ที่สูงที่สุด และเป็นทุเรียนราคาแพงที่สุดในโลก โดยผู้ประมูลได้คือ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ นักธุรกิจชื่อดังและเจ้าของร้านอาหารริเวอร์ไวน์ นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมประมูลทุเรียนนนท์ได้อีกหลายท่าน ได้แก่ คุณธนทัต ชวาลดิฐ คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ คุณพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย คุณจิตรา ธนเดชากุล คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ คุณวัชร วจีไกรลาศ คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว พลตำรวจเอก ดร. ธงชัย เย็นประเสริฐ คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ และคุณฉลวย ขันจำนง รวมยอดการประมูลในปีนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,000 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท)

บรรยากาศการประมูลทุเรียนนนท์ 2561
บรรยากาศการประมูลทุเรียนนนท์ 2561
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated